Wykluczenie


Hili 2020-12-10


Hili: Czuję się wykluczona.
Ja: Sama się tu schowałaś.
Hili: Z braku bezpiecznego miejsca w publicznej przestrzeni.