Sukces Trumpa na Bliskim Wschodzie wynika z jego konkretnego (nie tylko retorycznego) poparcia dla trwałości Izraela


Elder of Ziyon 2020-11-09


Cudowna Einat Wilf podsumowała osiągnięcia Donalda Trumpa w przyniesieniu pokoju do region:

[Trump] zrozumiał, że u sedna konfliktu leży pogląd arabskiego i islamskiego świata, że Izrael jest obcym implantem w regionie. Zrozumiał, że do zaprowadzenia pokoju świat arabski musi zrozumieć, że Izrael jest tutaj, by tu pozostać, że Izrael jest rdzenną permanentną obecnością w regionie. Zrobił wszystko, by zademonstrować, że Ameryka popiera Izrael i że Ameryka nie będzie dłużej pobłażać trwającemu od dziesięcioleci palestyńskiemu nieprzejednaniu. Dlatego też zaczynamy teraz zbierać owoce tej polityki.


 

To jest najbardziej zwięzłe i poprawne podsumowanie, jakie widziałem.

 

Biden nie jest antyizraelski. Jest on proizraelskim Demokratą starego typu, który pokłada wiarę w ONZ, szanuje opinię Europy Zachodniej i uważa rozwiązanie w postaci dwóch państw niemal za religię. Żaden z tych Demokratów starego typu nie chciał zniknięcia Izraela jako państwa żydowskiego i wszyscy żywili żarliwą wiarę, że państwo palestyńskie uratuje Izrael przed staniem się państwem apartheidu.

 

Ale ani Demokraci, ani Republikanie przed Trumpem nie wykazywali żadnego zainteresowania tym, jak świat arabski patrzył na Izrael. 

 

Społeczeństwo honoru/hańby świata arabskiego opiera się na postrzeganiach, nie na faktach. Honor wypływa z tego, jak cię widzą, nie zaś z tego, jaki naprawdę jesteś. Jest to niemal wdrukowanie w arabską mentalność i nie można zrozumieć Bliskiego Wschodu bez rozumienia tego. 

 

Za każdym razem, kiedy Zachód mówi, że popiera Palestyńczyków, za każdym razem, kiedy mówi, że Jerozolima jest przedmiotem negocjacji, za każdym razem, kiedy mówi, że Wzgórza Golan są okupowane, za każdym razem, kiedy mówią choćby puste słowa o nawet symbolicznym “powrocie uchodźców”, świat arabski interpretuje to jako naciski na Izrael, które prawdopodobnie dadzą w końcu likwidację Izraela jako państwa żydowskiego. Idea, że Izrael odda ziemie, którą zdobył podczas wojny, lub że Izrael pozwoli Palestyńczykom na “powrót”, albo, że Izrael dobrowolnie odda żydowskie miejsca święte, uważane są nie jako kroki na rzecz pokoju, ale jako słabość.   

 

Słabe kraje nie mogą przetrwać w regionie, gdzie szanuje się siłę.   

 

Proizraelskie przemówienia amerykańskich polityków i amerykańskich partii są dla Arabów bez znaczenia. W końcu, sami arabscy przywódcy wypowiadają słowa poparcia dla Palestyńczyków, za którymi nic nie stoi. Na Bliskim Wschodzie szanuje się tylko działania. 

 

Trump działał.

 

Jerozolima. Wzgórza Golan. Zamknięcie misji OWP. Wyjście z Rady Praw Człowieka ONZ jako wyraz poparcia Izraela. Wszystko to pokazało, że poparcie USA dla Izraela nie jest tylko retoryką, ale poparte jest działaniem, które wysyła komunikat: Izrael jest tutaj, by tu pozostać i supermocarstwo stoi solidnie przy jego boku przeciwko wrogom.

 

Kraje arabskie usłyszały ten komunikat wypowiedziany głośno i wyraźnie. A gdy Izrael zaczął być postrzegany jako trwały i potężny, zmienili mentalność z postawy „jak doprowadzić do zniknięcia Izraela?” na „jak możemy użyć Izraela na naszą korzyść?”

 

Stara mentalność prowadzi do wojny. Nowe myślenie prowadzi do pokoju. 

 

Nie jest to, oczywiście, wyłącznie zasługa Trumpa. Znakomita polityka zagraniczna Netanjahu w ustanawianiu stosunków z krajami na całym świecie, jego nacisk na ekonomiczny wzrost Izraela, Internet, który dał Arabom inną perspektywę poza propagandą z ich państwowych mediów, Arabowie, którzy kształcili się na Zachodzie, gdzie nauczyli się myślenia o obu stronach wygrywających w konflikcie, wisząca groźba ze strony Iranu – wszystko to przyczyniło się do zmiany tego, jak dziś Arabowie patrzą na Izrael. 

 

Jest niewyobrażalne, by ZEA, Bahrajn i Sudan zawarły pokój z Izraelem przy jakiejkolwiek innej administracji. 

 

Trump's success in the Middle East came from his concrete (not rhetorical) support of Israel's permanence

Elder of Ziyon, 4 listopada 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Elder of Ziyon
Amerykański bloger zaqjmujący się głównie analizą amerykańskich mediów.