Koc


Hili 2020-10-28


Hili: On leży na moim kocu!
Ja: Możecie go razem używać.
Hili: Nie będę z tym kotem używała wspólnego koca.