Decyzja


Hili 2020-10-14


Hili: Chwilę tu poleżę i pójdę. 
Ja: Dokąd?
Hili: Poleżeć w innym miejscu.