Miejsce 


Hili 2020-10-17


Ja: Tu jesteś?
Hili: Tak, przysiadłam poza dobrem i złem.