Lęk 


Hili 2020-10-11


Hili: Otwarte przestrzenie budzą niepokój.
Ja: Dlaczego? 
Hili: Wszyscy mnie widzą.