Zbiory


Hili 2020-10-10


Hili: Znowu orzechy?
Ja: Tak, ale w tym roku jest ich bardzo mało.