Jabłka


Hili 2020-10-08


Hili: Weź kosz, pójdziemy zrywać jabłka.
Ja: Teraz?
Hili: Tak, to bardzo dobrze robi po porannych wiadomościach.