Wyprawa


Hili 2020-10-06


Ja: Gdzie się wybierasz?
Hili: Idę sprawdzić sytuację w terenie.