Refleksja


Hili 2020-10-02


Hili: Czasy się zmieniają.
Ja: Niewątpliwie, ale ludzie różnie to widzą.