Obchód


Hili 2020-09-18


Hili: Idę na obchód mojego terytorium. 
Ja: A może najpierw zjesz coś w domu?