UE mówi, że odrzuca jednostronne kroki na Obszarze C – finansując jednostronne kroki na Obszarze C


Elder of Ziyon 2020-07-18


16 maja Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej, Josep Borrell powiedział: “Jesteśmy przekonani, że musimy pracować na rzecz rozwiązania sprawy palestyńskiej i potwierdzamy nasze stanowisko poparcia dla wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw. Aby było to możliwe, powinno unikać się jednostronnych działań z obu stron i, oczywiście, przestrzegać prawa międzynarodowego”.


Wczoraj UE ogłosiła, że wesprze 16 nowych projektów budowy infrastruktury dla Palestyńczyków na Obszarze C. 


Unia Europejska, Dania i Autonomia Palestyńska rozpoczęły dzisiaj realizację porozumienia wartego 5,8 milionów euro, by zbudować 16 społecznych i publicznych projektów infrastruktury na Obszarze C. Ten wkład reprezentuje nowy pakiet Programu Unii Europejskiej Rozwoju Obszaru C na Zachodnim Brzegu.


Jest to piąty pakiet tego rodzaju, by służyć projektom publicznej infrastruktury na Obszarze C. Sfinansuje zakończenie 16 projektów infrastruktury w 15 lokalizacjach na całym Zachodnim Brzegu, przynosząc korzyści 24 tysiącom Palestyńczyków, którzy żyją na Obszarze C. Wśród tych projektów są szkoły, drogi, wielofunkcyjne budynki, sieci dystrybucji wody, rezerwuary wody i rehabilitacja sieci elektrycznych. Ten wkład podnosi całkowitą sumę programu do 15,3 milionów euro dla zbudowania 58 obiektów społecznej infrastruktury w 46 lokalizacjach. Program Unii Europejskiej dla Obszaru C jest finansowany przez Unię Europejską i państwa członkowskie.

Czy ktoś widzi tutaj sprzeczność?


UE twierdzi, że jest przeciwna jednostronnym działaniom z obu stron – niemniej wspiera, zachęca i finansuje jednostronne działania Palestyńczyków.


Zgodnie z tym samym prawem międzynarodowym, o które UE udaje, że tak bardzo dba, jeśli Obszar C jest uważany za okupowany, Izrael ma obowiązek – nie prawo, ale obowiązek – administrować teren zgodnie z tym samym prawem, jakie poprzednio na nim obowiązywało. W tym wypadku jest to mieszanka prawa  jordańskiego, brytyjskiego i osmańskiego. Tylko Izrael może legalnie wydawać pozwolenie na budowę.


UE ma pełne prawo protestować, że pozwolenia są wydawane niesprawiedliwie. Nie ma jednak żadnego prawa na nielegalne budowanie – jednostronne.


Meir Deutsch, dyrektor generalny NGO Regavim. która organizuje i dokumentuje łamanie prawa na terytoriach, powiedział: “Absurdalność dzisiejszego oświadczenia byłaby godna śmiechu, gdyby nie była tak podstępna. Twierdząc, z jednej strony, że potępia jednostronne kroki, w tej samej chwili ogłasza mnóstwo projektów, które stworzą fakty w terenie i położą podwaliny pod stworzenie palestyńskiego państwa na Obszarze C. Innymi słowy – nie uznajemy żadnych zmian poza zmianami, jakie robimy sami”.  

Regavim dodała z ironią: “To dziwne, UE i państwa członkowskie nie uznają mieszkań, edukacji, zatrudnienia, infrastruktury wodnej i sieci elektrycznej na Obszarach A i B Judei i Samarii, które są pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej, za godne podobnych inwestycji”.  


Co jeszcze dziwniejsze, UE wydaje się nieporuszona olbrzymim, rozlewającym się po całym świecie kryzysem finansowym, spowodowanym przez pandemię koronawirusa i wydaje się nie mieć żadnych skrupułów przy przekazywaniu pieniędzy europejskich podatników na tworzenie nowych ‘wsi’ na uprzednio niezamieszkałych terenach Judei i Samarii”.


Tutaj jest kilka finansowanych przez UE projektów, umyślnie budowanych na terenach szkoleniowych IDF w Judei i Samarii (zdjęcia dostarczone przez Regavim).  To jest definicja jednostronności – i kradzieży ziemi.

 

EU says it rejects unilateral moves in Area C - while funding unilateral moves in Area C

Elder of Ziyon, 15 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon


Amerykański badacz i bloger.