Piwnica


Hili 2020-07-17


Ja: W piwnicy jest ciemno i wilgotno. 
Hili: Ale na ogół nie przychodzą tu nieproszeni goście.