Higiena


Hili 2020-07-13


Hili: Higiena jest ważna.
Ja: Ale dlaczego musisz to robić na moim biurku?