Pandemia


Hili 2020-06-30


Hili: Czy to może być efekt pandemii?
Ja: Co?
Hili: To, że myszy nigdzie nie widać.