Intruz


Hili 2020-06-25


Hili: Czego tu szukasz?
Szaron: Sprawdzam Małgorzaty kalendarz.