Palestyńskie mity i izraelska rzeczywistość

 

 


Rami Dabbas 2020-05-29

<span>Materiał ilustracyjny. Zdjęcie: Reuters / Ammar Awad.</span>
Materiał ilustracyjny. Zdjęcie: Reuters / Ammar Awad.

Lubię mieć do czynienia z prawdą i rzeczywistością, więc tutaj jest kilka faktów: Izrael nigdy nie był nazywany „Palestyną”, przynajmniej jako narodowa, polityczna jednostka. Do 1420 lat temu nie było żadnej znaczącej populacji arabskiej na tej ziemi – starożytna historia tego kraju jest w sposób oczywisty żydowska, aramejska i syriacka.  


Wystarczy spojrzeć na wiele ”palestyńskich” miast i wsi, które nadal noszą aramejskie, hebrajskie i syriackie nazwy.


Inną prawdą jest, że islam zajął Lewant siłą i narzucił własną religie i kulturę, próbując wymazać prawdziwe, judeochrześcijańskie dziedzictwo regionu.


Nazywają Izrael i Żydów okupantami i kolonizatorami – ale to muzułmańscy Arabowie podbili, okupowali i kolonizowali to terytorium i przez ponad 1400 lat zamienili je w ziemie arabsko-islamskie.


Niezależnie jednak od poglądów na przeszłość, Izrael jest dzisiaj rzeczywistością. I musimy uznać ją taką, jaka jest – naród, który działa na rzecz przywrócenia swoich historycznych korzeni w tej ziemi. My, jako Arabowie, musimy przestać traktować Izrael według antysemickiego powiedzenia: „Żydzi są jedynym ludem, który ma historię, ale nie ma narodu”.


Jednym z największych błędów tych pierwszych muzułmańskich zdobywców było wygnanie lub islamizacja Żydów i chrześcijan w regionie. Ten błąd jest jednak obecnie, w naszych dniach, naprawiany.


Przy wszystkim, co powiedziane powyżej, absurdem jest twierdzenie, że Żydzi próbują „judaizować” Jerozolimę lub jakąkolwiek inną część ziemi, którą wielu uparcie nazywa „Palestyną”. Nie mogą „judaizować” tego, co historycznie zawsze było żydowskie.


My, Arabowie, nie mamy prawa sprzeciwiać się państwu Izrael w jego staraniach o nawiązanie do przeszłości jego narodu, włącznie z archeologią. Czy boimy się, że dowody z przeszłości ujawnią, że to istotnie jest ziemia przodków Izraela i że „Palestyna” jako historyczny kraj arabsko-muzułmański jest fikcją?


Arabowie muszą przestać kłamać sami sobie dla dobra własnej przyszłości.


Problem polega na tym, że większość muzułmanów nie widzi, co islam zrobił w historii, nie widzą takich rzeczy jak inwazja i okupacja ziem innych narodów. Nie uważają tego za kolonializm, podczas gdy niesprawiedliwie oskarżają Żydów o kolonializm.


Każdy, kto jest uczciwy wobec samego siebie, wie, że przez stworzenie państwa Izrael naprawiono historyczny błąd – i taka jest prosta prawda.


Jak możemy skarżyć się, kiedy prawdziwi właściciele ziemi wracają, by ją odzyskać?


Palestinian Myths and Israeli Realities

Algemeiner, 20 maja 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaRami Dabbas

Jordański inżynier i publicysta działający na rzecz pokoju z Izraelem.