Wiadomości 


Hili 2020-03-09


Hili: Idę sprawdzić wiadomości.
Ja: W komputerze?
Hili: Nie, w kuchni.