Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości


Itamar Marcus 2020-01-23

Palestyńscy demonstranci trzymają swastykę w antyizraelskim proteście na Zachodnim Brzegu.(Zdjęcie: REUTERS)

Palestyńscy demonstranci trzymają swastykę w antyizraelskim proteście na Zachodnim Brzegu.

(Zdjęcie: REUTERS)Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Holocaustu w tym tygodniu muszą być zarówno upamiętnieniem przeszłości, jak wskazówką na przyszłość. Jeśli pamięta się o ofiarach i honoruje ocalałych, ale świat nie dostrzega lekcji, które muszą zostać przerobione, zapraszamy do powtórzenia najgorszych horrorów z historii.

 

Jedną z fundamentalnych lekcji Holocaustu jest to, że świat musi czujnie ujawniać i eliminować wszelką demonizację, która prowadzi do uzasadniania morderstw, czy to w odniesieniu do Żydów, czy jakiejkolwiek innej grupy.


Jednym z wielkich niepowodzeń społeczności międzynarodowej jest tolerancyjna postawa wobec systematycznej demonizacji Żydów przez Autonomię Palestyńską.

 

Antysemityzm jest obecnie endemiczny wśród Palestyńczyków. Według przeprowadzonego kilka lat temu sondażu ADL, Global 100, Palestyńczycy są najbardziej antysemickim narodem na całym świecie. Dziewięćdziesiąt trzy procent Palestyńczyków wierzy, że co najmniej sześć z 11 negatywnych stereotypów Żydów, podanych w sondażu, jest „prawdopodobnie prawdą”. Jest to więcej niż w Iraku - 92% i w Jemenie - 88%. Na przykład, 91% Palestyńczyków wierzy, że “Żydzi mają za dużo władzy w świecie biznesu”, 72% wierzy, że “Żydzi uważają się za lepszych od innych ludzi” i 88% Palestyńczyków mówi, że “Żydzi mają zbyt dużą kontrolę nad globalnymi sprawami”.

 

Wszechprzenikający palestyński antysemityzm jest bezpośrednim rezultatem nauczania w Autonomii Palestyńskiej. Ruch Fatahu prezydenta AP, Mahmouda Abbasa, opublikował ostatnio propagandowe wideo, rzekomo o historii Żydów w Europie, które znajduje się na oficjalnej stronie Facebooka Fatahu. Nauczają w nim, że Żydzi uważają siebie za lepszych – „My [Żydzi] jesteśmy narodem, który jest powyżej [innych] narodów… tylko my jesteśmy ludźmi, wszyscy inni są naszymi zwierzętami” – a innych jako gorszych: „Nie-Żydzi… według ich światopoglądu są wężami”. Żydzi, wyjaśnia Fatah, „kierowali projektem do zniewolenia ludzkości” i sprzymierzyli się z nazistami, żeby spalić Żydów w celu „nagromadzenia bogactwa”. Żydzi sami zakładali „getta, żeby oddzielić się od innych ludzi z powodu arogancji i obrzydzenia do nie-Żydów”.  W tych gettach - ciągną się kłamstwa tego „dokumentalnego” wideo - Żydzi spiskowali przeciwko nie-Żydom, co doprowadziło do europejskiego antysemityzmu: “[Żydów] nienawidzono z powodu ich rasizmu i ich obrzydliwego zachowania”.

 

Co znamienne, palestyńska demonizacja Żydów jako tych, którzy sami ściągnęli na siebie antysemityzm, płynie z samego szczytu kierownictwa AP. Sam Abbas wyjaśniał Palestyńczykom, dlaczego Europejczycy przez stulecia popełniali masakry Żydów „co 10 do 15 lat”, a w końcu był Holocaust: “Dlaczego to się zdarzyło?... Nienawiść do Żydów nie jest spowodowana ich religią, ale raczej jest z powodu ich roli społecznej… z powodu ich roli społecznej, która była związana z lichwiarstwem i bankami, i tak dalej”. Tak więc Abbas potwierdzał twierdzenie antysemitów, że Żydzi sami sprowadzili na siebie antysemityzm.

 

Mianowani przez Abbasa funkcjonariusze religijni i polityczni w AP także szerzą nienawiść do Żydów. Mahmoud al-Habbasz, którego Abbas mianował naczelnym sędzią Islamskiego Sądu i który był jego osobistym doradcą, nauczał, że konflikt z Izraelem nie toczy się o terytorium, ale jest przeciwko Żydom, ponieważ są oni sojusznikami szatana na ziemi, sieją zło i fałsz. Nauczał, że Izrael jest „projektem Szatana”.

 

Palestyńskie dzieci uczą się tej samej ideologii nienawiści. W oficjalnej telewizji AP dzieci recytują wiersze, głoszące, że „nasz wróg, Syjon, jest Szatanem z ogonem” i że Żydzi zostali „skazani na upokorzenie i cierpienia”, oraz, że są “najnikczemniejszymi wśród stworzeń, barbarzyńskimi małpami, okropnymi świniami”.

 

Antysemityzm AP sięga szczytu, kiedy samo istnienie Żydów jest przedstawiane jako fundamentalna groźba dla całej ludzkości. Przedstawiciele instytucji religijnych AP formułowali to na różne sposoby w oficjalnej telewizji AP: “To są Żydzi… zawsze wojowniczy, zawsze korumpujący, zawsze z niecnymi planami i zawsze spiskujący przeciwko ludzkości”; „Nie ma globalnego zepsucia, za którym nie stoją”; “Systematycznie pracują nad podżeganiem do wojen  i konfliktów na całym świecie”; „Ludzkość nigdy nie będzie żyła w pokoju, dostatku lub spokoju, jak długo oni korumpują ziemię… Jeśli ryba w morzu walczy z inną rybą, jestem pewien, że Żydzi za tym stoją”.

 

Ponieważ Żydzi są, według AP, źródłem wszelkiego zła, wszystko złe, co zdarza się na świecie, można przypisać Żydom. „Ekspert spraw izraelskich” w telewizji AP powiedział palestyńskim widzom: “ISIS wzięło swoje religijne idee z judaizmu”. W artykule w oficjalnej gazecie AP wyjaśniano, że mordercze wojny domowe Wiosny Arabskiej, jak również wojna domowa między palestyńskim Hamasem a Fatahem były wszystkie planowane przez Izrael.

 

Czasami AP przedstawia swój przerażający wniosek całkiem otwarcie: żydowskie zagrożenie dla ludzkości skończy się tylko przez eksterminację wszystkich Żydów. Pewien kaznodzieja wyjaśniał to w oficjalnej telewizji AP: “Te nienawistne geny [żydowskie] i przeklęte cechy trwają w nich. Przenoszą je z pokolenia na pokolenie. Dziedziczą je z ojca na syna… Ludzkość nigdy nie będzie w stanie żyć razem z nimi.... Nasz prorok [Mahomet] poinformował nas, [że] u kresu czasu muzułmanie będą walczyć z Żydami… Żydzi ukryją się na kamieniem lub drzewem, a kamień lub drzewo powiedzą: ‘Muzułmaninie, sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go’… Allahu… policz ich i zabij ich jednego za drugim, i nie pozostaw ani jednego”.

 

To nie są cytaty z carskiej Rosji z XIX wieku ani z nazistowskich Niemiec XX wieku. To są przekonania, jakich uczą Palestyńczyków wyznaczeni przez Abbasa funkcjonariusze i są szerzone przez oficjalne media Autonomii Palestyńskiej i Fatahu.  

 

Ponieważ zabicie każdego i wszystkich Żydów jest samoobroną, każde morderstwo popełnione przez Palestyńczyków jest przedstawiane jako bohaterski czyn z pieczęcią aprobaty Allaha. Kiedy palestyński terrorysta zamordował dwoje swoich izraelskich współpracowników, Fatah Abbasa wysłał mordercy komunikat na swojej stronie Facebooka: „Allah cię broni i opiekuje się tobą”.

 

Kiedy w tym tygodniu w Jerozolimie upamiętnia się Holocaust, nie wolno zapomnieć, że przedstawianie mordowania Żydów jako samoobrony z boską pieczęcią aprobaty nie zaczęło się w AP, ale było fundamentem nazistowskiej ideologii. Hitler sformułował to w ten sposób w Mein Kampf: “[Jeśli] Żyd będzie zwycięzcą na innymi narodami świata, jego korona będzie wieńcem żałobnym ludzkości… Broniąc się przed Żydem, walczę o sprawę Pana”.   

 

Decyzja społeczności międzynarodowej o ignorowaniu antysemityzmu AP umożliwiła AP zrobienie z Palestyńczyków najbardziej antysemickiego dziś społeczeństwa na świecie.

 

Kiedy przywódcy gromadzą się w tym tygodniu w Jerozolimie, muszą ogłosić gotowość użycia całej swej politycznej i finansowej mocy do wymazania palestyńskiego antysemityzmu, uwalniając tym populację palestyńską od destrukcyjnej nienawiści, jaką jest antysemityzm.

 

Nie zrobienie tego spowoduje, że to zgromadzenie będzie ponurą klęską, zaledwie ceremonią składania hołdu przeszłości z ignorowaniem teraźniejszości, a więc nie będzie miała żadnego pozytywnego wpływu na przyszłość.

 

The pervasive Palestinian antisemitism is the direct result of the PA’s teaching

Jerusalem Post, 21 stycznia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska    Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/pl/include/print_article_content.php on line 297

Itamar Marcus

Izraelski działacz, założyciel i dyrektor Palestinian Media Watch, instytutu, który zajmuje się badaniem stosunków w Autonomii Palestyńskiej poprzez analizę palestyńskich podręczników szkolnych, prasy i publikacji w mediach elektronicznych.