Odwiedziny


Hili 2020-01-11


Hili: Nie sądź, że przyszłam głosić pokój.
Paulina: A po co przyszłaś?
Hili: Dowiedzieć się co słychać u sąsiadów.