Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?


Dov Lipman 2020-01-08


“Gdyby Izrael po prostu przestał budować osiedla, to Palestyńczycy przestaliby walczyć przeciwko Izraelowi”.


To twierdzenie powtarza się raz za razem – w ONZ, w parlamentach na całym świecie i na kampusach uniwersyteckich. Założeniem w nim jest, że izraelsko-palestyński konflikt istnieje z powodu izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu.


Ta teoria ma jedną wielką wadę: Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), która obecnie ma postać Autonomii Palestyńskiej, została założona zanim istniały jakiekolwiek osiedla. Izrael rozpoczął budowę osiedli na Zachodnim Brzegu [w Judei i Samarii]  po Wojnie Sześciodniowej w 1967roku. OWP założono w 1964 roku – trzy lata zanim były jakiekolwiek osiedla. Najwyraźniej, problem, jaki kierownictwo palestyńskie ma z Izraelem, jest głębszy niż kwestia osiedli.
OWP służyła jako organizacja parasolowa dla wielu grup terrorystycznych, które sprzeciwiają się istnieniu Izraela. Te grupy, często opisywane jako ”frakcje”, obejmowały  Fatah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (LFWP) i Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny (DFWP) i inne.


Została zaprojektowana jako „rząd na wygnaniu” i miała 740-osobowy parlament o nazwie Palestyńska Rada Narodowa (PRN) „wybierana” przez ludzi oraz 18-osobowy rząd wykonawczy, wybierany przez parlament. OWP stworzyła Palestyńską Kartę Narodową która opisuje jej ideologię oraz konstytucję zwaną „Prawem podstawowym”.

 

Ahmad Szukeiri był przewodniczacym Komitetu Wykonawczego OWP od 1964 do 1967 roku, Jahia Hammuda przejął to stanowisko w 1967 roku, a Jaser Arafat zajmował to stanowisko od 1969 roku do swojej śmierci w 2004 roku.

 

Następca Arafata, Mahmoud Abbas, jest nie tylko przewodniczącym OWP, ale także prezydentem Autonomii Palestyńskiej, jak również przewodniczącym partii Fatahu, największej frakcji OWP.  


Dlaczego więc OWP została założona i co właściwie robi?


OWP zadeklarowało jako swoją misję „wyzwolenie Palestyny”. Nie Zachodniego Brzegu. Nie Gazy.  Ale Palestyny, co w owym czasie znaczyło Izrael. Poniższe urywki z Karty OWP pokazują to bardzo wyraźnie:


Organizacja terrorystyczna


OWP rozpętała walkę zbrojną przeciwko Izraelowi przez atak na centralny wodociąg Izraela w 1965 roku i nieustanne zamachy na Izraelczyków z ich baz w Jordanii, Libanie, Egipcie i Syrii.


Po Wojnie Sześciodniowej ofensywa OWP przeciwko Izraelowi nasiliła się wraz z serią koszmarnych ataków terrorystycznych na izraelskich obywateli. OWP wydalono z Jordanii w lipcu 1971 roku i zaczęła funkcjonować z Damaszku w Syrii i Bejrutu w Libanie, skąd nadal przypuszczała ataki terrorystyczne na Izrael. Obecnie OWP składa się z szeregu palestyńskich frakcji i partii, włącznie z Fatahem, Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny (LFWP) i Demokratycznym Frontem Wyzwolenia Palestyny (DFWP). Tak więc OWP działa jako organizacja parasolowa dla swoich terrorystycznych członków, którzy są odpowiedzialni za wiele ataków włącznie z następującymi:Liga Arabska uznaje Organizację Wyzwolenia Palestyny za „jedyne prawomocne przedstawicielstwo ludu palestyńskiego”, a Organizacja Narodów Zjednoczonych za „reprezentanta ludu palestyńskiego”. Mimo jej działalności terrorystycznej większość świata traktowała OWP w podobny sposób, chociaż Izrael i Stany Zjednoczone określiły ją jako „organizację terrorystyczną”.   

 

Izrael w końcu uznał przedstawicielski status OWP w 1993 roku, co doprowadziło do podpisania Umów z Oslo.


Podczas negocjacji o Umowach z Oslo w latach 1990. Autonomia Palestyńska stała się rządzącą władzą na Zachodnim Brzegu w imieniu OWP i kierownictwo OWP oficjalnie oznajmiło, że wyrzeka się swojego wezwania do zniszczenia  Izraela i zobowiązało do usunięcia ze swojej Karty elementów odmawiających Izraelowi prawa do istnienia. W praktyce jednak to się nie zdarzyło. Po pierwsze, Artykuł 33 Karty stanowi: “Ta Karta nie będzie poprawiana bez [głosu] dwóch trzecich wszystkich członków Kongresu Narodowego Organizacji Wyzwolenia Palestyny na specjalnej sesji zwołanej w tym celu”. A tego kroku OWP nigdy nie podjęła.


Po drugie, co ważniejsze, Autonomia Palestyńska nadal uczy swoje dzieci, że któregoś dnia powrócą do całego Izraela i daje im mapy, które pokazują cały Izrael jako „Palestynę”. Zachęca również, a także płaci ludziom, by popełniali zamachy terrorystyczne na niewinnych Izraelczyków – dokładnie wykonując to, do czego została założona OWP.

 

To wskazuje, że palestyńskie kierownictwo nie porzuciło swoich pierwotnych korzeni w OWP, które nie mają nic wspólnego z Zachodnim Brzegiem lub Gazą, ale wszystko wspólne z celem zniszczenia państwa żydowskiego.


Palestine Liberation Organization. What is the PLO?

Honest Reporting, 15 września 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Dov Lipman

Izraelski polityk. Urodzony w Stanach Zjednoczonych, w 2004 przeniósł się z rodziną do Izraela. Jest członkiem Knesetu z ramienia partii Yesh Atid. Często komentuje w radiu, pisze cotygodniowe felietony w „Jerusalem Post”.