Bezpieczna przestrzeń


Hili 2020-01-08


Hili: Wszyscy potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni. 
Ja: Tak, ale niektórzy dziwnie to pojęcie definiują.