Pesymizm


Hili 2020-01-05


Hili: Jestem pesymistką.
Ja: Na jaki temat?
Hili: Obłędu intersekcjonalności.