Mrok


Hili 2020-01-03


Ja: Czemu się tak przyglądasz?
Hili: Inwazji ciemności.