Egzamin


Hili 2019-11-18


Hili: Co ty robisz? 
Paulina: Przygotowuję się do kolejnego egzaminu.