Wniosek


Hili 2019-11-08


Hili: Li¶cie opadaj±, ptaki odlatuj± do ciepłych krajów...
Ja: I jaki wniosek?
Hili: Trzeba i¶ć spać.