Zdumienie 


Hili 2019-10-31


Hili: Ja tego wszystkiego nie zrzuciłam. 
Ja: Masz poczucie winy?
Hili: Raczej zdumienia, że tak wiele rzeczy dzieje się bez mojego udziału.