Postmodernista


Hili 2019-11-02


Ja: Co tam widzisz? 
Hili: Obawiam się, że znowu jakiegoś postmodernistę.