Sen


Hili 2019-11-07


Ja: Czy możemy porozmawiać? 
Hili: Nie teraz, mam bardzo ciekawy sen.