Poranek


Hili 2019-10-26


Hili: Słoneczny dzień.
Ja: Masz jakieś plany?
Hili: Pójdę zobaczyć kogo słoneczna pogoda wyciągnęła z norki.