Tło


Hili 2019-10-02


Hili: Tło jest bardzo ważne.
Sarah: Zgadzam się, ale dlaczego  to mówisz?
Hili: Ludzie nie zawsze to zauważają.