Orzechy


Hili 2019-10-03


Hili: Orzechy zaczynają spadać.
Ja: No to co? 
Hili: To źle wróży, będzie zima.