Kontemplacja 


Hili 2019-09-25


Ja: Chcesz wejść do domu?
Hili: Nie, kontempluję przemijanie czasu.