Poranek


Hili 2019-09-24


Ja: Śniadanie? 
Hili: Za chwilę, jeszcze się nie obudziłam.