Wyzwania


Hili 2019-09-12


Hili: Stoimy przed wielkimi wyzwaniami.
Ja: Jakimi? 
Hili: Czas pokaże.