Projekt dyskusji 


Hili 2019-08-12


Hili: Musimy starannie wszystko przedyskutować.
Ja: To znaczy?
Hili: Co jest w lodówce i na co ja mam w tej chwili ochotę?