Skarga


Hili 2019-08-07


Hili: Kamienna pustynia.
Ja: Dziesięć kocich kroków to jeszcze nie pustynia.