Natura


Hili 2019-06-05


Hili: Natura jest jak otwarta książka.
Ja: To znaczy?
Hili: Można po niej chodzić.