Test lustra


Hili 2019-05-29


Cyrus: Jak reagujesz na test lustra?
Hili: To zależy jaki mam dzień.