Brak 


Hili 2019-06-04


Hili: Im bardziej się przyglądam...
Ja: Tym bardziej co?
Hili: Tym bardziej nie ma tam żadnej myszy.