Konwalie


Hili 2019-05-11


Hili: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że te konwalie przekwitn±?
Ja: Oczywi¶cie.
Hili: Dobrze, że o tym nie wiedz±.