Obawa


Hili 2019-04-24


Hili: Żeby tylko nie przyszedł mróz.
Ja: Skrzyżuj łapki.