Dylemat


Hili 2019-01-09


Hili: Mam poważny dylemat.
Ja: Jaki?
Hili: Jak cię wygonić z mojego fotela.