W zasadzie...


Hili 2018-12-31


Hili: W zasadzie jestem zadowolona.
Ja: Ale czegoś ci brakuje?
Hili: Tak, tylko nie wiem czego.