Preferencja


Hili 2018-11-20


Hili: Wolałam jak te li¶cie były zielone. 
Ja: Ja też.