Hitler zawarł umowę z Żydami


Z materiałów MEMRI 2018-05-04


Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas powiedział, że masakry, jakie spotykały europejskich Żydów od XI wieku do Holocaustu nie były dlatego, że byli Żydami, ale z powodu ich funkcji w społeczeństwie. „Antyżydowskie [uczucia] nie były z powodu ich religii, ale z powodu ich funkcji w społeczeństwie, którą była lichwa, bankowość i tak dalej” – powiedział w przemówieniu na Palestyńskiej Radzie Narodowej w Ramallah 30 kwietnia. Abbas powiedział następnie, że Hitler zawarł układ z Jewish Anglo-Palestine Bank w Jerozolimie, by umożliwić emigrację niemieckich Żydów do Palestyny. „Ich narracja o przybyciu do tego kraju z powodu tęsknoty do Syjonu czy czego tam – jesteśmy zmęczeni tym gadaniem. Prawdą jest, że jest to kolonialne przedsięwzięcie, mające na celu umieszczenie obcego ciała w tym regionie”.


Żeby zobaczyć klip z wystąpieniem Mahmouda Abbasa w MEMRI TV, kliknij 
tutaj.


Mahmoud Abbas: Słyszałem, że bracia w kierownictwie Hamasu w Gazie mówią o pokojowym i powszechnym oporze. To jest dobra rzecz. Istotnie, to co ma miejsce na granicy [Gazy] jest częścią Powstania Powrotu, jest pokojowym i powszechnym oporem.  

[...]

Ale szczerze proszę, byście zabrali dzieci trochę dalej od zasięgu kul. Trzymajcie dzieci z daleka. Nie chcemy zostać narodem okaleczonych ludzi.

[...]

Żydzi, którzy powędrowali do Europy Wschodniej i Zachodniej byli przedmiotem masakr w jednym kraju za drugim co 10-15 lat od XI wieku do Holocaustu w Niemczech. Okay? Ale dlaczego to się działo? Mówią, że działo się to, ponieważ byli Żydami. Ale trzech Żydów w trzech różnych książkach… Jednym z nich jest Józef Stalin. Myślę, że wszyscy znamy go, prawda? Stalin był Żydem. Był jeszcze jeden o nazwisku Abraham Leon i trzeci o nazwisku Isaac Deutscher. Wszyscy trzej powiedzieli, że nienawiść do Żydów nie była spowodowana ich religią, ale.. Słucham?

 

Głos z publiczności: To był Karl Marks. To był Karl Marks.


Mahmoud Abbas:
Racja, to był Karl Marks. Przepraszam. To był Karl Marks. [To on powiedział,] że powodem nienawiści do Żydów nie jest ich religia, ale ich funkcja w społeczeństwie. A to jest inna sprawa. A więc kwestia żydowska, która istniała we wszystkich krajach europejskich… antyżydowskie [uczucia] nie były z powodu ich religii, ale z powodu ich funkcji w społeczeństwie, którą była lichwa, bankowość i tak dalej. Najlepszym dowodem tego jest to, że byli Żydzi w krajach arabskich, więc jak to jest możliwe, że nie było ani jednego incydentu przeciwko Żydom tylko za to, że byli Żydami? Myślicie, że przesadzam? Wzywam was, byście znaleźli choć jeden incydent przeciwko Żydom tylko dlatego, że byli Żydami przez 1400 lat w jakimkolwiek kraju arabskim.

[...]

Pozwólcie, że powiem wam coś, co może być dla was zaskoczeniem. Może o tym wiecie, a może nie. W 1933 r. jeden miesiąc po dojściu Hitlera do władzy, było porozumienie między niemieckim ministerstwem gospodarki a Jewish Anglo-Palestine Bank w Jerozolimie. Uzgodnili, że każdy Żyd niemiecki, który chce emigrować do Palestyny, może przenieść swój majątek ruchomy i nieruchomy do Palestyny. Czy Hitler do tego stopnia kochał Żydów? Każdy Żyd, który chciał emigrować do Palestyny był uprawniony do otrzymania całej swojej własności, zarówno ruchomej, jak nieruchomej. Jeśli nie chciał emigrować do Palestyny, dawali mu tylko bilet do Belgii. 


Czego chciał Hitler? Chciał żydowskiego kraju, który byłby wobec niego lojalny. Tak więc w ciągu sześciu lat 60 tysięcy bogatych Niemców emigrowało z Niemiec do Palestyny. Kto więc próbował założyć [żydowską] „Ojczynę Narodową”? Balfour nienawidził Żydów, niemniej dał im państwo. Rosyjski minister spraw zagranicznych był dobrze znany ze swej nienawiści do Żydów, niemniej powiedział [do Żydów]: „Chodźcie, dam wam państwo w Palestynie”.  A więc ich narracja o przybyciu do tego kraju z powodu ich tęsknoty do Syjonu czy czego tam – jesteśmy zmęczeni tym gadaniem. Prawdą jest, że jest to kolonialne przedsięwzięcie, mające na celu umieszczenie obcego ciała w tym regionie.

[...]

Wiosna Arabska jest kłamstwem wymyślonym przez Amerykę. To był szef Komitetu Palestyńskiego w parlamencie. Ameryka wymyśliła Wiosnę Arabską, a przedtem „Nowy Bliski Wschód” i „konstruktywną anarchię”… Jestem pewien, że czytacie gazety. Więcej niż jeden raz gazety publikowały mapy pokazujące, jak powinny być podzielone państwa arabskie. Na przykład: Egipt ma być podzielony na cztery kraje, Arabia Saudyjska na trzy kraje, Irak na trzy kraje, Syria na cztery kraje, Liban na 34 kraje… Każda sekta tam chce własnego kraju… To wszystko pojawiło się na tych mapach! Kiedy więc nastała Wiosna Arabska, powiedzieliśmy: to nie jest dla nas.

 

MEMRI, Specjalny komunikat Nr 7452, 2 maja 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska                                                                      

 

Od redakcji „Listów z naszego sadu”

Tym razem świat uznał, że nie może  milczeć. Najwyraźniej Abbas poszedł o pół kroku za daleko i powiedział nazbyt wyraźnie to, co mówił od lat i co się zawsze niezmiernie podobało. BBC nie zorientowała się, co się dzieje i poinformowała, że Żydzi "uznali" przemówienie Abbasa za antysemickie. Znany obrońca pokoju, który nigdy nie reagował na antysemickie wyskoki palestyńskiego tyrana, specjalny wysłannik ONZ na Bliski Wschód, Nickolay Mladenov, powiedział w środę, że była to „próba zmienienia historii, osłabianie i zaprzeczanie”. Abbas wybrał „powtarzanie najbardziej pogardliwych antysemickich oszczerstw, w tym sugestii, że społeczne zachowania Żydów były powodem Holocaustu” – powiedział.  


Unia Europejska oznajmiła (ale nie tymi samymi ustami, które lubieżnie całowały Abbasa), że przemówienie wiecznego prezydenta Palestyny „zawierało nieakceptowalne uwagi dotyczące przyczyn Holocaustu” oraz że "takie uwagi są na rękę tym, którzy nie chcą rozwiązania w postaci dwóch państw, którego (jak dodano w oświadczeniu) prezydent Abbas wielokrotnie bronił".


Nawet John Kerry uznał słowa Abbasa za troszkę kłopotliwe i oznajmił, że były „niesłuszne”, „brzydkie” i „nieakceptowalne” „w szczególności ze strony kogoś, kto chce być chorążym pokoju”.


Jak John Kerry poszedł tak daleko, to „New York Times” poszedł jeszcze dalej i w artykule redakcyjnym powiedział, że Abbas po tym przemówieniu powinien ustąpić (czyli zakończyć swoją trwającą już 12 lat czteroletnią kadencję).