Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli


Hamza Al-Salem 2017-09-28

Hamza Al-Salem
Hamza Al-Salem

Ferment w Arabii Saudyjskiej, w pierwszej połowie września młodzież skrzykiwała się w stolicy na masową demonstrację przeciw ograniczaniu wolności. “Ruch 15 Września” wzywał ludzi by zaprotestowali przeciwko szeroko zakrojonym aresztom z przyczyn politycznych, jak również przeciwko biedzie i bezrobociu[1]. Posty w mediach społecznościowych  obejmowały informację o wyznaczonych miejscach spotkań, gdzie miały odbywać się demonstracje.


Szczegóły o meczecie w Dżudda, dokąd kierowano demonstrantów na koncie Twittera wzywającym do demonstracji (Źródło: twitter.com/7arakAlharamain, 15 września 2017)


Władze saudyjskie podjęły działania [2] w celu niedopuszczenia do demonstracji. Duchowni  w meczetach nazywali kampanię próbą wzniecenia wojny domowej, władze groziły represjami wobec każdego, kto naruszy porządek społeczny[3]. Aresztowano wielu działaczy i członków ruchu, nazywając ich „komórkami”, biorącymi udział w działalności „przynoszącej korzyści kręgom zagranicznym… w celu wywołania wojny domowej i zaszkodzenia jedności narodowej"[4], aresztowano również wielu imamów, którzy w przeszłości krytykowali władze. Celem tych aresztowań było odstraszenie potencjalnych demonstrantów[5].


Z doniesień w prasie saudyjskiej i zagranicznej, jak również z tweetów zachęcających do demonstracji wynika, że posunięcia władz były skuteczne i w efekcie zapowiadane demonstracje nie odbyły się. Po 15 września opublikowano liczne artykuły w saudyjskich gazetach chwalące saudyjską jedność narodową i potępiające próby organizowania demonstracji, które nazywali działalnością wywrotową i zdradą ojczyzny. 


Na tle tych artykułów wyróżniał się artykuł saudyjskiego publicysty, Hamzy Al-Salema. W saudyjskiej gazecie “
Al-Jazirah”16 września, który pisał, że próby ograniczenia wolności myśli i narzucenia całemu społeczeństwu jednej ideologii są w epoce komunikacji cyfrowej skazane na niepowodzenie. Chociaż w żaden sposób nie nawiązywał do Ruchu 15 Września ani nawet do Arabii Saudyjskiej, moment opublikowania tego artykułu wskazuje wyraźnie, że miał na myśli Ruch 15 Września i sposób rozprawienia się z nim przez saudyjskie władze.


Hamza Al-Salem (Źródło: Al-Jazeera, Saudi Arabia, 26 stycznia 2016)


Poniżej podajemy fragmenty jego artykułu:


Centralne planowanie rynku okazało się porażką we wszystkich państwach komunistycznych i za czasów wszystkich rządów socjalistycznych. Jeszcze bardziej nieudana okazała się próba centralnego narzucenia społeczeństwu jednej ideologii. Komunizmowi udało się narzucić swoją myśl tylko przy pomocy ognia i żelaza. Dotyczy również innych ideologii, którym nie udaje się ludzi przekonać, więc uciekają się do przymusu nagiej siły i pomocy służalczych mediów, a wszystko to owiane tajemnicą i ukradkowe…


Jeśli chodzi o ograniczenia wolności myśli, to do niedawna w krajach założonych w połowie XX wieku (wśród których większość stanowiły kraje arabskie) mordy, więzienie i wygnanie doprowadziły do likwidacji warstwy intelektualnej w pierwszym pokoleniu niepodległości. Prowadziło to do tego, że kolejne pokolenia wychowywano w ideologii, która służy tylko ograniczonej grupie, kosztem zacofania kraju i nędzy milionów. Tak samo jak nowoczesna technologia rozbiła obronę militarną miast, tak komunikacja cyfrowa tego dziesięciolecia rozbija ograniczenia wolności myśli. Nie ma dłużej żadnej władzy zdolnej do narzucenia jednej ideologii lub ograniczenia swobody wymiany myśli ludzi…


Ograniczenie swobody wymiany myśli przez władzę jest w epoce informacji cyfrowej  wyłącznie wezwaniem do poszukiwania nowych platform dyskusji, które będą poza kontrolą i nadzorem rządu. Na kolejnym etapie znajdą się nikczemni i godni pogardy ludzie, którzy skorzystają z tych platform by szerzyć swoje zboczone idee. Prości ludzie są podatni na takie idee, bo mają dość mówienia, co mają myśleć.


W nowoczesnej epoce słabość systemu oświaty i komunikacji nie zostanie rozwiązana siłą – bowiem narzucanie siłą ideologii w naszej epoce cyfrowej informacji wyłącznie przyspieszy wymazanie tej ideologii i obedrze ją z każdej możliwości zreformowania się[6].

 


[1] Twitter.com/7arakAlharamain,  22 sierpnia 2017.

[2] Thenewkhalij.news, September 7, 2017; al-akhbar.com, 9 września 2017.

[3] Mapnews.com, September 13, 2017; al-akhbar.com, 19 września 2017.

[4] Al-Wattan (Saudi Arabia), 12 września 2017.

[5] Twitter.com/m3takl, 10 września 2017.

[6] Al-Jazeera (Saudi Arabia), 17 września 2017.

 

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat Nr 7099, 19 września 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Odwiedź polską stronę MEMRI: http://www2.memri.org/polish/