Antysemityzm po turecku,
(i wśród młodych Brytyjczyków)


2015-01-23


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/pl/include/print_article_content.php on line 297

Jak pokazał raport MEMRI Turkish Media Project (patrz  Antysemityzm wspina się na nowe wyżyny w Turcji: groźby przeciwko Żydom tureckim, wyrazy podziwu dla Hitlera, wezwania, by posłać Żydów do obozów koncentracyjnych; Żydzi powinni płacić “specjalny podatek”) antysemityzm nadal rośnie w Turcji, a przewodzi temu rządząca partia AKP i przedstawiciele państwa. W piątkowym kazaniu imam powiedział, że według Allaha „najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na ziemi są Żydzi”; parlamentarzysta AKP nazwał to kazanie „wspaniałą mową” i promował je na swojej stronie na Facebooku. Gubernator prowincji Edirne, kiedyś centrum żydowskiego życia w Turcji, zadekretował, jak to sam określił, „z wielką nienawiścią w sercu”, że Wielka Synagoga prowincji, która obecnie podlega renowacji, nie zostanie otwarta, tak jak planowano, jako dom modlitw Żydów, ale będzie „muzeum bez żadnych eksponatów”.

Poniżej podajemy przykłady niedawnych wyrazów antysemityzmu w Turcji oraz niektóre reakcje mediów:


Według raportu o mowie nienawiści w mediach tureckich: gazeta islamistyczna “Yeni Akit” jest tu leaderem – Żydzi stanowią cel numer 1


Według raportu opublikowanego 20 grudnia 2014 r. przez Fundację Hrant Dink, nazwaną imieniem turecko-ormiańskiego dziennikarza, zamordowanego w 2007 r., popierająca AKP islamistyczna gazeta „Yeni Akit” stoi na czele listy mediów, które publikują mowę nienawiści. Według tego badania Żydzi stanowią cel numer 1 mowy nienawiści, a po nich są Ormianie i chrześcijanie. Kolejnym najgorszym winowajcą jest inna gazeta islamistyczna “Mili Gazete”[1].


Wykresy: po lewej “Mowa nienawiści w mediach tureckich\

Wykresy: po lewej “Mowa nienawiści w mediach tureckich"; po prawej ”Grupy, na które się kieruje”, pokazująca Żydów na pierwszym miejscu, a za nimi Ormian i Chrześcijan. Źródło: Diken (Turcja), 30 grudnia 2014Imam w kazaniu piątkowym: "Allah mówi" że "najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na Ziemi są Żydzi"; parlamentarzysta AKP nazywa to kazanie „wspaniałym” i zamieszcza je na swojej stronie Facebooka


29 listopada 2014 r. OdaTV informowała o kazaniu piątkowym z lipca 2014 r. w meczecie Ulu w Diyarbakir, w którym imam Mehmet Sait Yaz powiedział[2]:


"Najbardziej zaciekłymi i dzikimi wrogami islamu na Ziemi są Żydzi. Kto to mówi? To mówi Allah. Żydzi i chrześcijanie nigdy cię nie zaakceptują, aż poddasz się ich religii. Ci Żydzi zepsuli wszystkie porozumienia na ziemi i zamordowali 17 swoich proroków…


Gaza jest frontem bitwy całego świata islamskiego. Jeśli Gaza padnie, padną także zarówno Mekka, jak Medyna. Oni w Gazie zostają męczennikami za nas. Palestyńczycy są ofiarami za naszą religię islam. Spójrzcie na tych, którzy propagują prawa człowieka, na tę nikczemną Europę, tak zwany wzór osobowy dla nas, która uczy swojej tak zwanej cywilizacji, tej barbarzyńskiej cywilizacji… Meczety w Gazie są niszczone, świątynie, minarety są niszczone.


My muzułmanie wierzymy w książkę, w Koran, należymy do religii, która nakazuje nam jako muzułmanom nigdy nie zabijać niewinnych ludzi. Nie możemy nawet zabić Żyda, który jest niewinny. Albo chrześcijanina, który jest niewinny. Ale ich tak zwani przywódcy religijni mówią do mediów, że wszyscy Palestyńczycy muszą zostać zabici, że wszystkie palestyńskie matki powinny zostać zabite. Oni mówią, że matki nie powinny rodzić dzieci, bo zostaną one żołnierzami Mahometa, Posłańca Allaha.


A ja oświadczam tutaj: wszyscy Żydzi, którzy chwycili za broń, żeby mordować muzułmanów, muszą zostać zabici i Izrael musi zostać wymazany z mapy! I będzie wymazany z mapy z pomocą Allaha! Nie martwcie się, to jest dobra nowina, o miłosierny Allahu, pomóż Palestyńczykom! Swoim czystym imieniem, otwórz drogę do zmiażdżenia Izraela, o Allahu! Pomóż rękom muzułmańskim zniszczyć ich, o Panie! Daj nam dobrą nowinę o wyzwoleniu Al-Aksy, o Allahu! Powiedz nam, że nowi Saladynowie są w drodze i uczyń ich mocarnymi, o Allahu!”  

 Kazanie to wychwalał jako “wspaniałą mowę” parlamentarzysta AKP, Cuma Icten, który zamieścił je na swojej stronie Facebooka[3].


Gubernator prowincji Edirne dekretuje “z wielką nienawiścią w sercu”, że Wielka Synagoga Turcji, obecnie poddana renowacji, nie zostanie otwarta dla Żydów – zamiast tego będzie to muzeum bez żadnych eksponatów.


21 listopada 2014 r. Dursun Sahin, mianowany przez AKP gubernator prowincji tureckiej Edirne, która była kiedyś głównym centrum populacji żydowskiej, ogłosił, że Wielka Synagoga Edirne, zbudowana w 1907 r. największa synagoga w Europie, która obecnie jest restaurowana, nie zostanie, tak jak planowano, dostępna do użytku jako dom oddawania czci religijnej. Powiedział on: "Kiedy wiatry wojny wieją w Jerozolimie wewnątrz Al-Aksy i ci bandyci mordują muzułmanów, my w Turcji odnawiamy ich synagogi.


Mówię to z wielką nienawiścią w sercu. Ta synagoga, której odrestaurowanie jest niemal ukończone, będzie tylko muzeum, bez żadnych eksponatów w środku” [4].


Gubernator Edirne, Dursun Sahin. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.

Gubernator Edirne, Dursun Sahin. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.Publicysta gazety popierającej AKP: Przywódca Państwa Islamskiego (ISIS) Al-Baghdadi jest Żydem o imieniu Szimon; żydowska stolica i Mossad stoją za ISIS


W artykule z 15 września 2014 r. w popierającej AKP gazecie “Turkiye”, M. Necati Ozfatura twierdził, że przywódca i kalif Państwa Islamskiego (ISIS), Abu Bakr Al-Baghdadi, urodził się w żydowskiej rodzinie i jego prawdziwe imię brzmi Szimon. Napisał:  


"Mossad szkolił [Al-Baghdadiego] od czasu, gdy miał on 11 lat, wysłał go do Bagdadu na studia i dał mu tożsamość nieżyjącego Araba.


Obecnie USA i UE stoją naprzeciwko Izraela. Stolica żydowska stoi za ISIS. Globalny kapitał żydowski dostarcza broni i wszystkich środków ISIS. Szkolenie dostarczane jest w obozach w Izraelu. Taktyki i strategie stosowane przez ISIS są z Mossadu i są otrzymane od oficerów armii izraelskiej. Niestety, niektórzy ignoranci i nieświadomi muzułmanie idą za Al-Bagdadim, który jest żydowskiego pochodzenia.


Misją ISIS jest tworzenie chaosu na Bliskim Wschodzie, żeby osłabić pewne państwa arabskie na rzecz bezpieczeństwa Izraela i żeby narysować nową mapę Bliskiego Wschodu. Po II wojnie światowej Anglicy narysowali mapę Bliskiego Wschodu przy użyciu linijki. Teraz Izrael rysuje nową mapę, żeby stworzyć inne państwa przez osłabienie wpływu USA w regionie.


Z wyjątkiem niewielu, przywódcy i administratorzy krajów arabskich są ramieniem USA i Izraela. Poza Turcją pozostałe 56 krajów islamskich ślepo pożera własnych braci jak hieny. Gdyby rząd CHP [główna partia opozycyjna w Turcji, Ludowa Partia Republikańska] nie zniósł Osmańskiego Kalifatu, żadne tragedie nie zdarzyłyby się na Bliskim Wschodzie. Tymi, którzy nie dopuścili do utworzenia demokracji, praw człowieka, rządów prawa i systemu wielopartyjnego w 56 krajach islamskich są: chrześcijański Zachód, imperialistyczny kapitał globalny i syjonizm, który rządzi nimi wszystkimi.


Kiedy pieniądze Ameryki były drukowane przez bank żydowski, prezydent Kennedy przeniósł drukowanie dolarów do Amerykańskiego Banku Centralnego. I został zabity. Zabiło go lobby żydowskie i junta z Dallas. Gdy tylko Johnson został prezydentem po tym zabójstwie, przywrócił zadanie drukowania dolara do żydowskiego banku.


Dwóch prezydentów miało politykę ‘zerowego długu’: Lincoln, który został zabity w 1865 r. i Kennedy, który został zabity w 1963 r.


Najpierw siły imperialistyczne powodują, że inne kraje są wobec nich zadłużone przez użycie kapitału globalnego, ponieważ ci, którzy akceptują pożyczki, muszą także słuchać rozkazów. Kiedy ówczesny premier turecki, a obecnie prezydent Erdogan, zerwał stosunki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, wybuchł ‘protest Gezi’ Izrael, USA i Niemcy stały za próbą zamachu stanu przeprowadzoną 17-25 grudnia 2013 r. przez ‘równoległy konstrukt’ [chodzi o ruch Gulen]…”


Publicysta gazety popierającej AKP:
"Żydzi, którzy udają, że stali się muzułmanami lub chrześcijanami są najważniejszą tajną siłą Izraela”


W kolejnym artykule w “Turkiye”, z 1 listopada 201 r., pod tytułem “Żydowskie istnienie na świecie” Ozfatura napisał:


 "Ideologia żydowska oparta jest na rasie żydowskiej. Żydzi, którzy udają, że stali się muzułmanami lub chrześcijanami są najważniejszą tajną siłą Izraela. Ci tajni Żydzi podstępnie przechwytują kluczowe stanowiska w finansach, mediach i rządach krajów, w których żyją i kierują, i zarządzają tymi krajami tak, że służy to celom globalnych rządów syjonizmu.


Musimy pamiętać ważne wypowiedzi żydowskich profesorów Bernarda Lewisa i Gershoma Scholema, że ‘sabatarianie[5] nigdy naprawdę nie zostali muzułmanami i że żyją z podwójną tożsamością sabatariańsko/żydowską, podczas gdy udają, że są muzułmanami'.


Równocześnie w Ameryce nawróceni duchowni żydowscy potajemnie kierują niektórymi kościołami chrześcijańskimi i prowadzą niewiedzące, naiwne masy chrześcijańskie ku ich celowi, tj. globalnym rządom syjonizmu.


Teoria Żyda Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji, która obecnie wydaje się skierowana tylko przeciwko muzułmanom, jest w rzeczywistości jednym z największych spisków syjonizmu, którego celem jest cała ludzkość…”


Islamiści tureccy bronią ścięcia tysięcy drzew oliwnych: drzewo oliwne jest “drzewem Żydów”; Turcy muszą ściąć miliony drzew i przestać jeść oliwki


Decyzja o ścięciu ponad 6 tysięcy drzew oliwnych w dniach 7-8 listopada 2014 r. we wsi Yirca w Manisa w zachodniej Turcji, żeby zrobić miejsce na elektrownię – na co zezwoliła AKP mimo olbrzymich protestów i prób zablokowania buldożerów (zanim Najwyższy Sąd Administracyjny Turcji nakazał powstrzymanie tej operacji) była broniona i usprawiedliwiana przez islamistów i media popierające AKP. Ponadto na islamistycznych stronach internetowych krążyła ulotka, w której twierdzono, że drzewa oliwne sadzi „we wszystkich krajach” Izrael, ponieważ jest to „drzewo Żydów”, które w islamskiej tradycji „kamień i drzewo” (Wa'd al-hajar wa-'l-shajar) będzie chronić Żyda w Dzień Sądu Ostatecznego. (Według tej tradycji drzewo identyfikowane jest jako gharqad, nie zaś drzewo oliwne).Ulotkaprzedstawiała stereotypowego Żyda za drzewem oliwnym.


Pod zdjcięm jest tłumaczenie ulotki:

 "Dlaczego wszystkie drzewa oliwne powinny być ścięte?


Kiedy nadejdzie Dzień Sądu Ostatecznego, będzie wojna między muzułmanami a Żydami. Muzułmanie zwyciężą w tej wojnie. Żydzi będą uciekać i chować się za drzewami i kamieniami, a drzewa i kamienie powiedzą: ‘O muzułmaninie, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go natychmiast’.


Tylko drzewo oliwne nie wygłosi takiego oświadczenia, bo jest to żydowskie drzewo. Dzisiaj Izrael propaguje sadzenie drzew oliwnych w każdym kraju. Ponieważ wiedzą, że to drzewo będzie ich bronić.


Wczoraj Izrael próbował zapobiec ścięciu drzew oliwnych w Soma (niedaleko od Yirca w Manisa) przez zatrzymanie budowy elektrowni. Udało im się nawet zdobyć nakaz zatrzymania budowy od Najwyższego Sądu Administracyjnego. Ale nasz rząd przeprowadził powalenie drzew mimo orzeczenia sądu – i przez zrobienie tego pokrzyżował plany Izraela.


Planuje się, że w ciągu następnych trzech lat wszystkie drzewa oliwne w Turcji będą ścięte. To jest wielki cios dla Izraela.


Ale ścięcie tych wszystkich drzew nie wystarczy. Nasza ludność musi także wykonać swój obowiązek; muszą przestać konsumować oliwki i przestać być częścią ich spisku.


NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, DZIECKO OSMANÓW


#niekupujemyoliwek”


Reakcje na wypowiedzi antysemickie


Główny Rabinat Turcji, Zarząd Fundacji i parlamentarzysta opozycyjnej CHP odpowiadają na oświadczenie gubernatora Edirne, że odnowiona synagoga nie będzie miejscem oddawać czci religijnej.  


W reakcji na wypowiedź gubernatora Edirne, Dursuna Sahina, że odnowiona Wielka Synagoga nie będzie używana jako miejsce oddawania czci religijnej, Główny Rabinat Turcji wydał oświadczenie, stwierdzające: "To skandal, że takie uwagi wypowiada gubernator, który reprezentuje nasz rząd. Według własnych słów gubernatora jego wypowiedź była uczyniona z wielką nienawiścią w jego sercu, zamieniając Żydów Turcji, którzy żyją tutaj dumnie od stuleci, w ‘Innego’ i określając nas jako ‘wroga’”[6].


Przewodniczący tureckiego Zarządu Fundacji, Adnan Ertem powiedział agencji informacyjnej Anatolii 22 listopada 2014 r., że wszystkie decyzje dotyczące użytku i funkcjonowania budynków należących do Zarządu, są podejmowane tylko przez Zarząd. Przysiągł, że Wielka Synagoga będzie służyła jako miejsce oddawania czci religijnej dla Żydów i że będzie otwarta dla publiczność – włącznie z odwiedzającymi z całego świata[7].


Wielka Synagoga w renowacji. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.

Wielka Synagoga w renowacji. Źródło: Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014.Ponadto parlamentarzysta głównej partii opozycyjnej Turcji, CHP, Aykan Erdemir potępił uwagi gubernatora jako “mowę nienawiści” i napisał: "Jeśli Şahin nie ustąpi, by zachować godność stanowiska i honor Turcji, powinien być natychmiast usunięty” Dodał: “jest haniebne, by osobistość publiczna czyniła takie uwagi” i napisał” nienawiść i antysemityzm porwały państwo"[8].

 

Przypisy:

[1] Diken (Turkey), 30 grudnia 2014.

[2] Youtube.com/watch?v=_zX8EjRY8Qk, dostęp 30 grudnia 2014.

[3] Facebook.com/video.php?v=702662573162148&pnref=story, zamieszczone 29 lipca 2014, dostęp 30 grudnia 2014.

OdaTV (Turcja), 29 listopada 2014.

[4] Cumhuriyet, Hurriyet, 22 listopada 2014. Po wystąpieniu Naczelnego Rabinatu i pod presją liberalnych publicystów gubernator zadzwonił do Naczelnego Rabina Ishaka Halevy 24 listopada 2014 r., żeby przeprosić. Powiedział, że jego słowa zostały źle zrozumiane i że nie chodziło mu o żydowską społeczność Turcji. Hurriyet Daily News (Turcja), 25 listopada 2014.

[5] Sabatarianie są potomkami żydowskich wyznawców XVII-wiecznego samozwańczego mesjasza Sabbataja Zwi, którego Sułtan zmusił do przejścia na islam. Choć uważają się za muzułmanów i są za takich oficjalnie uznani, ich turecka nazwa, Dönme, co znaczy “konwertyta”, ma również znaczenie „zdrajca”.  

[6] Hurriyet, Cumhuriyet, 22 listopada 2014.

[7] AA (Anatolia News Agency), Hurriyet Daily News, 22 listopada 2014.

[8] Hurriyet Daily News (Turcja), 22 listopada 2014.

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat nr 5935, z 16 stycznia 2015

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Od Redakcji

 

W krajach muzułmańskich (tak arabskich, jak i innych) od wielu lat najczęściej sprzedawane książki to: „Koran”, „Protokoły mędrców Syjonu” i „Mein Kampf”.

 

Tymczasem w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania na reprezentatywnej próbie młodych Brytyjczyków, z którego wynika, że prawie 60 procent respondentów nie wie, że 6 milionów Żydów naziści zamordowali podczas drugiej wojny światowej, około 15 procent uważa, że przedsiębiorstwa prowadzone przez Żydów powinny być oznakowane (21procent, że przedsiębiorstwa prowadzone przez muzułmanów powinny być oznakowane), 15 procent uważa, że Żydzi powinni mieć wpisaną swoją religię do dokumentów, którymi się legitymują. 25 procent uważa, że jest prawdopodobne wprowadzenie w Europie ustaw antyżydowskich.