Sztuczka OWP z płacami dla więźniów


Elder of Ziyon 2014-06-08


Palestinian Media Watch informuje:

Autonomia Palestyńska (AP) znalazła się pod naciskiem donatorów międzynarodowych po tym, jak Palestinian Media Watch's ujawniła politykę Autonomii nagradzania terrorystów wysokimi pensjami. W roku 2013 wypłacono na te pensje 103 miliony dolarów, a suma ta dojdzie do co najmniej130 milionów dolarów w 2014 r. Członkowie Kongresu USA zaproponowali ostatnio potrącenie sumy równej sumie wypłacanej terrorystom w postaci pensji z funduszy amerykańskich przeznaczonych dla Autonomii.  Również Norwegia i Wielka Brytania domagają się wyjaśnień i zmian w finansowaniu AP, a parlament holenderski przyjął uchwałę, zalecającą rządowi, by zrobił coś dla zakończenia tego procederu.


W celu uniknięcia nacisków międzynarodowych Autonomia Palestyńska planuje sztuczkę, by nie likwidować płac, ale przenieść odpowiedzialność za wypłaty z Autonomii na OWP (Organizację Wyzwolenia Palestyny). Prezydent AP, Mahmoud Abbas, jest także szefem OWP i będzie nadal bezpośrednio odpowiedzialny za wypłaty dla więźniów (patrz poniżej).  

 

AP oczekuje, że jej sztuczka zadziała. Gazeta Autonomii “Al-Ayyam” doniosła, że według dobrze poinformowanych źródeł „zamiana Ministerstwa ds. Więźniów na urząd podporządkowany OWP” będzie zmianą wyłącznie nazwy i niczym więcej, i w żaden sposób nie wpłynie na zadania i obowiązki, które wypełnia Ministerstwo [ds. Więźniów]”. („Al-Ayyam”, 1 czerwca 2014). A zatem pieniądze amerykańskich i europejskich donatorów nadal będą płynęły do Autonomii, która będzie je przekazywać OWP, a OWP będzie wypłacać pensje terrorystom. Źródła palestyńskie wyraźnie stwierdziły, że to posunięcie jest odpowiedzią na naciski USA i UE, by nie płacić terrorystom wynagrodzeń z ich pieniędzy.

 

"Ta nowa sytuacja umożliwi dostarczenie nowych zasobów do wsparcia spraw więźniów bez pozwolenia siłom Kongresu USA lub jakimś parlamentom europejskim na szantażowanie AP albo podejmowanie kroków przeciwko niej”. Ponadto te źródła zapowiedziały, że więźniowie “nie odczują żadnej zmiany”, a raczej nastąpi poprawa sytuacji, bo AP będzie w stanie “działać bardziej skutecznie i elastycznie na rzecz spełnienia ich żądań i obrony ich praw”. 

[“Al-Ayyam”, 1 czerwca 2014]


PMW informowała w zeszłym tygodniu o tym, co gazeta AP nazywa “siłami Kongresu USA”, które są przeciwne płaceniu pensji terrorystom. Podczas przesłuchania przed komisją Kongresu zastępczyni sekretarza stanu, ambasador Anne W. Patterson, kongresman Weber zapytał:


"Jeśli AP płaci terrorystom w więzieniu, czy nie powinniśmy być gotowi do uderzenia w nich

jakiegoś rodzaju sankcjami ekonomicznymi?"

 

Zastępczyni sekretarza stanu Patterson odpowiedziała:
 

"Szczerze mówiąc, wiem, że będą próbowali stopniowo wycofać się z tego i powinniśmy dać im możliwość zrobienia tego". [Witryna internetowa House Committee on Foreign Affairs, 29 kwietnia 2014]
 

PMW napisał wówczas, że Autonomia Palestyńska nigdy nie wspominała o możliwości obcięcia płac dla terrorystów i że w rzeczywistości te płace wzrosły w 2014 r. Nie było żadnych dowodów na to, o czym mówiła pani Patterson jako o „wycofywaniu się” AP z wypłacania pensji terrorystom. Może być tak, że ta sztuczka AP – utrzymać płace na tym samym poziomie, ale ominąć naciski Kongresu przez przekazywanie ich via OWP – została przedstawiona pani Patterson jako „wycofywanie się” z programu płac dla terrorystów.

 

Oficjalne źródła AP potwierdziły, że celem jest uniknięcie nacisków krajów donatorów, które nie chcą finansować terrorystów, i podkreśliły, że zmiana jest tylko kosmetyczna. Zastępca ministra ds. więźniów Autonomii, Ziyad Abu Ein wyjaśnił w telewizji AP, że olbrzymie wypłaty dla więźniów zostały zwiększone przez Przewodniczącego Mahmouda Abbasa i że pieniędzmi dla więźniów, rozdzielanymi przez OWP, będzie administrował Abbas:
 

"Kto nadał wyższą rangę sprawie więźniów palestyńskich, jak nie prezydent Mahmoud Abbas? Wszystkie prawa, dziesięciokrotne podniesienie budżetu Ministerstwa ds. Więźniów – [wszystko to] zostało dokonane za kadencji palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa i zgodnie z życzeniami palestyńskiego prezydenta Mahomouda Abbasa…
 

Jeśli wrócimy do źródła, którym jest OWP, która zajmie się sprawą [więźniów]… wyeliminujemy naciski międzynarodowe i próby ingerowania w tę sprawę, tak drażliwą i tak świętą dla naszego ludu palestyńskiego. Kierownictwo [palestyńskie] chce utrzymać tę świętą sprawę z dala od wpływów krajów darczyńców, ingerowania krajów darczyńców, przez nadanie jej [sprawie więźniów] świętości i przypisanie jej do przywódców walki naszego ludu palestyńskiego… Kto jest przywódcą walki naszego ludu palestyńskiego? OWP…Cała władza, wszystkie prawa, budżet, urzędnicy i personel będą częścią Urzędu Więźniów i Uwolnionych Więźniów, który będzie należał do OWP, do prezydenta palestyńskiego Mahmouda Abbasa i do Komitetu Wykonawczego OWP”.

 

 

[Oficjalna telewizja Autonomii Palestyńskiej, 1 czerwca 2014]

 


Ponieważ budżet AP jest całkiem nieprzejrzysty, pytanie brzmi, jak dużą część budżetu OWP stanowią dolary donatorów przeznaczone dla Autonomii Palestyńskiej. Pierwotnie OWP była finansowana wyłącznie przez kraje arabskie i muzułmańskie, ale przekazała wiele swoich zadań Autonomii Palestyńskiej, która jest obecnie finansowana przez łatwowierne rządy zachodnie, które przymykają oczy na poparcie dla terroru. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przekazywanie dolarów zachodnich darczyńców przez rząd Autonomii do OWP to osobliwa forma prania czystych pieniędzy na brudne cele. Ponieważ nikt nie mówi o nieoczekiwanym przypływie 130 milionów dolarów do rocznego budżetu AP, wydaje się jasne, że nie ma żadnego nowego źródła pieniędzy na płace dla terrorystów i ich rodzin.

 

 

The _PLO’s prisoner payment ploy

Elder of Ziyon, 3 czerwca 2014

Tłumaczenie:  Małgorzata Koraszewska

 

Elder of Ziyon

Bloger amerykański, którego warto śledzić. (http://elderofziyon.blogspot.com/)