Opinia


Hili 2023-09-14


Hili: Czytałeś najnowszy artykuł Yolande Knell z BBC?

Ja: Czytałem, co o nim myślisz?

Hili: Diva głównego ścieku.          

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-66751704